Comunicarea - Sistem informaţional

MARTIN ELECTRIC SRL si-a propus si a realizat un sistem informatic bine structurat, bazat pe comunicare, obiectivul general constand în furnizarea de date exacte si in timp util clientilor si altor parti interesate, prin cresterea nivelului de comunicare intre compartimente.

Pe plan personal, comunicarea permite formularea si intelegerea corecta a mesajelor, obtinerea cooperarii celor din jur, fundamentarea unor relatii de colaborare, etc.

Pe plan managerial, comunicarea este un instrument cu ajutorul caruia managerul transmite si primeste informatii si decizii, accepta sau respinge anumite solutii, planifica, organizeaza, antreneaza, controleaza, pregateste si implementeaza activitatea.

Orice organizatie nu se defineste numai prin produsele si/sau serviciile sale ci si prin abilitatea de a comunica, a angajatilor sai si a echipei manageriale cu toti clientii si alte parti interesate.

Activitatea de comunicare face parte din „infrastructura” organizatiei. Orice efort de dezvoltare a unei organizatii trebuie sa aiba in vedere cu prioritate latura umana a dezvoltarii ei, iar comunicarea eficace si eficienta este singura cale prin care oamenii isi pot corela in mod corect eforturile. De calitatea comunicarii manageriale depinde modul in care se foloseste resursa umana a unei organizatii, deci in ultima instanta succesul organizatiei.

Comunicarea detine un rol important in exercitarea tuturor functiunilor manageriale, ea avand instrumente puternice pentru ajustarea continua a structurii si a proceselor organizatiei la conditiile in continua schimbare, o comunicare eficienta fiind un instrument de competitivitate al organizatiei.

Prin urmare realizarea unor structuri organizatorice rationale implica si o stabilire a elementelor organizatorice primare - obiective, sarcini, competente si responsabilitati – astfel incat sa se reduca la strictul necesar volumul informatiilor inregistrate, transmise, prelucrate si interpretate. Aceasta a dus, printre altele la crearea in cadrul organizatiei a cailor informationale directe, prin care informatia sa circule operativ, adica a unei retele informationale de comunicare.

In concluzie comunicarea este un proces complex ce-si pune amprenta in mod indubitabil asupra tuturor activitatilor ce se desfasoara in interiorul unei organizatii precum si in mediul exterior in care aceasta opereaza, ea influentand si procesele de culegere, prelucrare, stocare si transmitere a informatiilor necesare luarii si aplicarii deciziilor de management.