Sistemul integrat de management

Strategia MARTIN ELECTRIC SRL in domeniile calitatii, mediului si securitatii si sanatatii muncii este adecvata naturii, precum si scopului organizatiei de a mentine si imbunatati continuu calitatea serviciilor, in conditiile reducerii impactului negativ asupra mediului, a riscurilor pentru sanatatea personalului si pentru a raspunde tuturor asteptărilor partilor interesate (proprietari, clienti, furnizori, angajati, societate civila).

In toate actiunile pe care le intreprindem, ne angajam sa respectam reglementarile si cerintele legale in domeniile Calitate-Mediu-Sanatate si Securitatea Muncii, urmarind satisfacerea cerintelor si imbunatatirea continua a eficacitatii Sistemului de Management Integrat.

Politica organizatiei este documentata, implementata si este disponibila prin dezvoltarea unei comunicari permanente, pe toate planurile, cu Clientii, Furnizorii, Angajatii, Opinia Publica si alte parti interesate.

Imbunatatirea continua, este rezultatul masurilor luate in urma monitorizarii şi analizei periodice a performantelor organizatiei de catre management, la nivelul organizatiei.

Sistemul de Management Integrat adoptat în cadrul organizatiei noastre se bazeaza pe sistemul propriu de documente: manualul SIM, procedurile generale, procedurile operationale, proceduri - instructiuni de lucru proprii şi inregistrari ale Sistemului de Management Integrat.

Sistemul de Management Integrat din organizatia noastră a fost certificat de AEROQ S.A. Bucuresti, în conformitate cu ISO 9001:2000, SR EN ISO 14001:2005 si OHSAS 18001:2004.