Comercializare
In sopul satisfacerii cerintelor clientilor, depozitul noastru este aprovizionat cu diverse tipuri de echipamente electrice de joasa tensiune, componente electronice si de automatizare:

APARATAJ ELECTRIC DE JOASA TENSIUNE:
 • Contori energie;
 • Contactoare;
 • Intrerupatoare automate;
 • Butoane, lampi, selectoare;
 • Sigurante;
 • Aparate de masura;
 • Transformatoare de curent si tensiune;
 • Cutii si dulapuri metalice;
ELEMENTE DE AUTOMATIZARE SI ELECTRONICA DE PUTERE:
 • Automate programabile;
 • Interfete cu relee;
 • Relee de timp, protectie, nivel;
 • Relee intermediare;
 • Regulatoare factor de putere;
 • Condensatori trifazati;
 • Senzori de proximitate;
 • Separatoare;
 • Intrerupatoare automate protectie motor;
 • Surse;
 • Diode;
 • Tiristoare;
APARATAJ ELECTRIC PENTRU INSTALATII INTERIOARE:
 • Cutii de plastic si metalice;
 • Sigurante automate;
 • Cabluri si conductori;
 • Accesorii;